EUBA

Vision

Att vara en tillgänglig och föredragen företagar- och näringslivsförening som aktivt driver nätverks- och utvecklingsfrågor inom lokala och globala handels- och marknadssammanhang, och att vägleda svenska företag att nå sin fulla internationella potential genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, samt att främja och demonstrera för affärsmöjligheter och investeringar i Sverige.

Mission

Att bilda ett effektivt, innovativt, tillgängligt och prioriterat affärsnätverk som gör det möjligt för våra medlemmar att utveckla sin handelspotential, bidra till sysselsättning, samt uppnå både individuell- och företagsutveckling.

Att bilda aktiviteter och evenemang bland annat i form av utbildningsseminarier, föreläsningar och konferenser som främjar kvalitativ, kvalificerad och hållbar tillväxt.

Att bilda en organisation som representerar våra medlemsföretag hos relevanta och nödvändiga sammanhang. Samt att bilda samarbeten och medlemsförmåner som både övervakar de sociokulturella värdena inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och gynnar våra medlemmars intressen.