Om EUBA

European Business Association (EUBA) grundades Juni 2015 av globala och framgångsrika affärsmän - efter ett gemensamt behov och önskemål av företagare från olika sektorer och branscher vid olika länder i Europa.

EUBA är en centralorganisation - med ideella underföreningar - som bildats av affärsmän och företagare från bl.a. Sverige, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Schweiz, Danmark, Frankrike, Italien, Storbritannien och Österrike. EUBA strävar efter att tillsammans med Europeiska affärsmän och företagare bilda en gemensam handlingskraft som i enighet med Europeiska Unionens uppsatta kriterier och förväntningar säkerställer framgångsrika affärer.

EUBA är en organisation som är etablerad vid tio (10) EU-länder och, som följd, har ett starkt kontakt och handlingsnätverk som utnyttjas till att utföra tjänster som gynnar och bidrar till utvecklingen av sina medlemmar både som individ och organisation. EUBA representerar idag en samling av medlemmar som medverkar inom upp till 50 olika sektorer, som bl.a. Bygg-, Turism-, Livsmedel-, Fordons- och Textilbranschen; vilka även respektive bidrar till den ekonomiska tillväxten och välfärden i de länder där de etablerat sig vid.

Om EUBA Sverige

EUBA Sverige är en Näringslivs- och Företagarförening som är en del av centralorganisationen EUBA med huvudkontor i Köln, Tyskland. EUBA Sverige har som mål att hjälpa små- och medelstora företag att växa både inom Sverige och internationellt. Föreningens syfte är att vägleda svenska affärsmän och företagare att nå sin fulla internationella potential genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. EUBA Sverige har vidare som ambition och intresse att uppmuntra sina medlemmar till att våga ta initiativ, ta ansvar och bidra till ett hållbart samhälle.

EUBA Sverige kommer utöver strävan efter att bidra till utveckling av det sociokulturella samspelet och samarbetet mellan EU-länder, även att ge råd om och förespråka för Svenska företagare om affärsmöjligheter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och övriga länder, samt omvänt; att främja och demonstrera för affärsmöjligheter och investeringar i Sverige.

Föreningens främsta syfte kommer vara att bevaka intressen av svenskt näringsliv genom att uppmuntra till start-up och nyföretagande, institutionalisering, samt personlig- och organisationsutveckling hos svenska affärsmän och entreprenörer. EUBA Sverige kommer med ett stort ansvarstagande och engagemang sträva efter att fler innovativa lösningar och initiativ väcks till liv; vilket i sin tur kommer att leda till nya affärsförbindelser, ökade investeringar och fler jobb i Sverige. Med EUBA Sverige erbjuds företagare och entreprenörer generösa utbildnings- och utvecklingsmöjligheter i form av föreläsningar och events av olika slag.