Halil Sahin

Ordförande, EUBA Sverige

Förord

En ny anda i näringslivet

EUBA Sverige är en Näringslivs- och Företagarförening som grundades i Stockholm, Juni 2015, under ledning av framgångsrika affärsmän och företagare i syfte att bilda en samlad handlingskraft och ett nätverk av kompetens, erfarenhet och inspiration under en mångfaldig organisation. EUBA Sverige är en del av den stora centrala organisationen EUBA Europe, med verksamhet i tio (10) EU-länder och huvudkontor i Köln, Tyskland; och erbjuder på så sätt en unik nätverkskrets för små- och medelstora företag som vill komma in i Europahandeln.

EUBA Sverige kommer utöver strävan efter att bidra till utveckling av det sociokulturella samspelet och samarbetet mellan EU-länder, även att ge råd om och förespråka för Svenska företagare om affärs- möjligheter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och övriga länder, samt omvänt; att främja och demonstrera för affärsmöjligheter och investeringar i Sverige.

Föreningens främsta syfte är att bevaka intressen av svenskt näringsliv genom att uppmuntra till start-up och nyföretagande, institutionalisering, samt personlig- och organisations-utveckling hos svenska affärsmän och entreprenörer. EUBA Sverige kommer med ett stort ansvarstagande och engagemang sträva efter att fler innovativa lösningar och initiativ väcks till liv; vilket i sin tur kommer att leda till nya affärsförbindelser, ökade investeringar och fler jobb i Sverige. 2020 kommer - just av dessa anledningar - att vara ett fullspäckat och intensivt år för EUBA Sverige där företagare och entreprenörer kommer att erbjudas generösa utbildnings- och utvecklingsmöjligheter i form av events av olika slag.

EUBA Sverige - En mångfald i näringslivet.
Stockholm, 2020.

Med vänliga hälsningar,

Halil Sahin
Ordförande
EUBA Sverige