Vision og Mission

EUBA 
som hovedorganisation for europæiske iværksættere har til hensigt at skabe et iværksætternetværk, der skal bringe individer sammen, som tænker som en iværksætter, og som er aktive, hårdtarbejdende og fair, og som repræsenterer værdier, der er i overensstemmelse med forretningsetikken på globale markeder.

 

Sociale værdier
EUBA går ind for følgende værdier og muligheder: Uddannelse, fremsyn, retfærdighed, gennemsigtighed, iværksætteri, arbejdsomhed, tillid og innovation.

Kvalitetsstyring
Hovedorganisationen er etableret som en del af juridiske og administrative forskrifter, og den prioriterer medlemmernes tilfredshed. Ny udvikling og løsninger søges løbende for at holde tjenester på højeste niveau og imødekomme medlemmers krav.

 

EUBA styrker medlemmerne gennem sin specialiserede viden taget udgangspunkt i behovet hos medlemmerne og krav fra den globale økonomi. Derudover tilsigtes erhvervelse af kompetencer, der er tilpasset de reelle økonomiske og sociale forhold. Det er en del af kvalitetspolitikken at overføre disse data og oplevelser til medlemmer på samme måde.

EUBA som hovedorganisation for European entrepreneurs er sikker på, at mandlige og kvindelige frivillige vil arbejde i denne organisation med beslutsomhed, som vil gavne medlemmerne i sidste ende.